en français plus bas

 

Tytuł projektu: MowimyPoFrancusku.pl

Organizator: Stowarzyszenie Francja - Polska
Partnerzy
: Zespół Szkół nr 67 XV LO i Gimn. nr 34 im. N. Żmichowskiej

Czas trwania projektu: luty - czerwiec 2010
Miejsce realizacji projektu: Warszawa oraz 10 małych miejscowości w Polsce

 

                    Logo Fundacji Orange

 

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU AKADEMIA ORANGE

 

Krótki opis projektu: Celem projektu jest stworzenie portalu internetowego do nauki języka francuskiego online, a także szereg wizyt instruktażowych w placówkach biorących udział w programie, gdzie znajdziemy animatorów kultury chętnych do poprowadzenia zajęć z młodzieżą. Projekt zakłada umożliwienie nauki języka francuskiego dzieciom z małych miast i wsi, w instytucjach, których nie stać na zatrudnienie profesjonalnego lektora. Za pośrednictwem specjalnie przygotowanego portalu internetowego, ma umożliwić poprowadzenie zajęć z języka francuskiego osobom, które nie znają języka i będą się go uczyć razem z dziećmi. Ich zadaniem będzie zdyscyplinowanie grupy i doprowadzenie do interakcji między dziećmi (gry, wymiana zdań, zabawy), które zapewnią szybsze przyswajanie wiedzy. Wizyty instruktażowe mają na celu przeprowadzenie lekcji pokazowej i pokazanie w praktyce zastosowania zachęt w postaci nauki poprzez zabawę, a także pokazać rolę integracji międzyprzedmiotowej oraz wielokulturowości w edukacji kulturalnej dzieci. Kontynuacją wizyt instruktażowych będzie współpraca z animatorami via Internet.

 

Partnerzy: Młodzież z Zespołu Szkół nr 67 im. Narcyzy Żmichowskiej pod okiem doświadczonego metodyka będzie współtworzyć moduły lekcyjne realizujące założenia programu, a tym samym rozwijać własną kreatywność, uczyć się pracy zespołowej oraz pracy metodą projektu, znajdować inspirację oraz stanowić ją dla innych. Naszym celem jest również stworzenie okoliczności sprzyjających nawiązaniu dialogu pomiędzy młodzieżą z renomowanego warszawskiego liceum, a dziećmi z niewielkich miejscowości. Taka wymiana służyć będzie z jednej strony rozwijaniu wrażliwości i otwarciu na drugiego człowieka u dzieci uczęszczających do renomowanej warszawskiej szkoły, z drugiej zaś strony będzie okazją dla dzieci ze środowisk wiejskich do nawiązania interesujących kontaktów ze starszymi kolegami z Zespołu Szkół nr 67.

 

>>O ile nie jest to stwierdzone inaczej, prawa do materiałów na stronie posiada Stowarzyszenie Francja-Polska, a treści są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Pewne prawa są zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia oraz autorów poszczególnych treści.<<

 

Artykuł, który ukazał się w fazie przygotowawczej projektu na portalu Cyber Polska

 

W dniu 15 marca (poniedziałek) odbyła się konferencja prasowa podsumowująca pierwszą fazę realizacji projektu MowimyPoFrancusku.pl . W konferencji wzięły udział osoby zaangażowane bezpośrednio w realizację projektu :

 

Adam Sankowski – prezes Stowarzyszenia Francja – Polska

Joanna Chrapkowska – dyrektor Zespołu Szkół nr 67 im. Narcyzy Żmichowskiej

Marta Górecka – kierownik projektu, Stowarzyszenie Francja – Polska,

 

oraz zaproszeni goście:

 

Gilles Carasso – dyrektor Instytutu Francuskiego w Warszawie i Attaché ds. Kultury w Ambasadzie Francji  w Polsce

Jadwiga Czartoryska – prezes Fundacji Orange finansującej projekt

  

Janinę Ochojską z Polskiej Akcji Humanitarnej reprezentował dyrektor PAH Pan Grzegorz Gruca, który podziękował AFP za 10 letnią już współpracę poprzez program „Firmy francuskie polskim dzieciom” oraz wręczył list z gratulacjami:

 

Pani Janina Ochojska, prezes PAH

 

Na konferencji przypomniano kryteria jakie musiały spełniać projekty nagrodzone przez Fundację Orange (duża wartość edukacyjna, oryginalny pomysł, promowanie współpracy kilku organizacji) i zaprezentowano nowatorską koncepcję projektu (zakładającą prowadzenie lekcji przez osoby nieznające języka) oraz objaśniono jak korzystać ze strony internetowej. Rozmawiano też o perspektywach przyszłego rozwoju projektu! Pan Gilles Carasso, któremu bardzo podobała się strona internetowa zapowiedział, że zamierza zwrócić się o wsparcie finansowe dla platformy MowimyPoFrancusku.pl do Międzynarodowej Organizacji Frankofonii (OIF) promującej francuski język i kulturę. Jeśli organizacja zaakceptuje kandydaturę MowimyPofrancusku.pl będzie to pierwszy tego typu projekt realizowany przez OIF w Polsce.

 

Poniżej zamieszczamy materiały, które zostały opublikowane w mediach po konferencji.

 

Serwis prasowy PAP

 

Serwis nauka w Polsce PAP

 

Wprost

 

Polska lokalna

 

Gazeta Edukacja

 

Grupa Radiowa TIME S.A. - Eska, Eska Rock, Wawa, Vox  

 

Edustacja

 

Edukator

 

 

Titre du projet : MowimyPoFrancusku.pl

Auteur : Association France-Pologne
Partenaire
: Lycée N. Żmichowska à Varsovie

Durée initiale du projet : février - juin 2010
Lieu de réalisation du projet : Varsovie et dix villages polonaises

 

PROJET RÉALISÉ GRÀCE AU SOUTIEN DE LA FONDATION ORANGE (PROGRAMME « ACADÉMIE ORANGE»)


Description du projet :  Le projet Mowimy po francusku (Nous parlons français) est une plate-forme internet de promotion et d’apprentissage de français aux enfants polonais de 10 à 12 ans. Le projet suppose également des formations d’animateurs dans des écoles. Le projet a été entièrement conçu par l'Association France-Pologne et lancé en mars 2010 grâce au soutien de la Fondation Orange.

 

Le but du projet est de permettre l’apprentissage du français auprès des enfants dans les milieux où il est le moins présent, comme les campagnes ou les petites communes polonaises qui ne disposent pas toujours de professeurs de français. Dans notre projet entièrement développé sur Internet, l’animateur remplace le professeur. Le rôle de l’adulte accompagnateur est essentiellement disciplinaire afin d’aider à l’assimilation et à l’interaction entre les enfants. Il n’a pas besoin d’être lui-même francophone.

 

Le projet s’adresse aux enfants de 10 à 12 ans, l’âge auquel les enfants polonais ont à choisir une deuxième langue étrangère à apprendre au collège. Avec 4% d’élèves en Pologne, le français se place loin derrière l’anglais, l’allemand et le russe. L’idée est donc de faire découvrir la langue française et la culture francophone aux enfants et de les inciter à l’apprendre.

Pourquoi apprendre le français ? Parce que c’est la langue d’une belle culture, parce 200 millions de personnes réparties sur 5 continents ont le français pour langue natale, mais aussi parce que le français est une langue centrale dans les domaines politiques, scientifiques économiques.

 

Le site www.mowimypofrancusku.pl comprend dix leçons. Une séquence filmée ouvre chaque leçon et illustre une situation de la vie quotidienne des enfants. Suivent ensuite un éclairage spécifique sur le vocabulaire, la grammaire et la prononciation. A la fin de chaque leçon, on trouve un bonus culture. Notre objectif ici était de sortir des clichés de la France traditionnelle avec Edith Piaf, la baguette et la Tour Eiffel. Alors place aux danseurs de Maurice Béjart, aux chanteurs contemporains et au foot !

 

Le site web www.mowimypofrancusku.pl ne cesse de gagner en popularité. Nous nous attendons à dépasser bientôt le cap de 1 000 000 visiteurs !

Wspieraj projekt