13:00 Szkoła Podstawowa w Strzyżowie (woj. lubelskie)

Wieś Strzyżów położona jest ok. 10 km na płn. wschód od Hrubieszowa i 8 km od granicy z Ukrainą. Liczy ok. 1400 mieszkańców. Obszar Gminy ze względu na występujące tu walory przyrodnicze objęty jest różnymi formami ochrony środowiska przyrodniczego. Głównym lokalnym pracodawcą jest modernizowana obecnie cukrownia w Strzyżowie.

 

Ze względu na duże zainteresowanie projektem wybrano grupę najlepszych uczniów z klas IV-VI, którzy dodatkowo mieli największy potencjał językowy. Animatorem grupy jest Pani Marta Salla, nauczyciel języka angielskiego z 4-letnim stażem.

 

Pani Marta Salla bierze udział w projektach realizowanych m. in. w ramach Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży z Obszarów Wejskich. Sama Szkoła uczestniczy w wielu projektach, dzięki którym powstały dwie szkolne pracownie komputerowe oraz plac zabaw dla dzieci.

 

Pani Marta zwróciła uwagę na fakt, że w tym rejonie istnieje duże zapotrzebowanie na nauczycieli języków obcych.

 

 

 

 

 

 


Wspieraj projekt