Rodzaj żeński przymiotników

 

Zazwyczaj, żeby utworzyć rodzaj żeński, wystarczy dodać na końcu przymiotnika rodzaju męskiego literkę „e”:

 

 

Popatrzcie, jak to wygląda na przykładzie. Odsłuchajcie pliki dźwiękowe i zwróćcie uwagę, że dodanie samogłoski „e” na końcu wyrazu czasami pociąga za sobą zmianę wymowy!!!

 

 

sûr   pewny => sûre    pewna

fort   mocny => forte mocna

gai wesoły => gaie wesoła

génial genialny => géniale  genialna

 

Przymiotniki, które w rodzaju męskim kończą się na „e”, lub które zostały zapożyczone z języka obcego, nie ulegają zmianie:

 

 

chouette fajny/ fajna

sage grzeczny/ grzeczna

formidable rewelacyjny/ rewelacyjna

cool w porzo

 

Czasami, aby utworzyć rodzaj żeński przymiotnika, podwajamy ostatnią spółgłoskę i dopiero wtedy dodajemy na końcu "e", jak w wyrazach:

 

 

bon dobry => bonne dobra

gros gruby => grosse gruba