1. Wybierz właściwą odpowiedź Kliknij na poprawną odpowiedź lub odpowiednie tłumaczenie.
2. Ułóż wyrazy w odpowiedniej kolejności Kliknij w wyrazy, aby ułożyć je w odpowiedniej kolejności i stworzyć zdanie.