Liczba mnoga


Liczbę mnogą rzeczowników i większości przymiotników tworzymy po prostu przez dodanie na końcu wyrazu literki „s”:

 

 

Popatrzmy jak to wygląda na przykładach:

 

 

un scout   harcerz

des scouts   harcerze

un mouton baran

des moutons barany

une nuit noc

des nuits noce

un lit łóżko

des lits łóżka

une poule kura

des poules kury

un éléphant słoń

des éléphants słonie

 

Podobnie jest z przymiotnikami, które uzgadnia się w liczbie i rodzaju z rzeczownikiem, który opisują:

 

 

une jolie fille ładna dziewczynka

des jolies filles ładne dziewczynki

une poule blanche biała kura

des poules blanches białe kury

un poulain mignon słodki źrebaczek

une grosse vache tłusta krówka

des grosses vaches tłuste krówki

un chef scout sympa sympatyczny druh

des chefs scouts sympas sympatyczni druhowie

un grand éléphant duży słoń

des grands éléphants duże słonie

Popatrzmy jak to wygląda na przykładach: