Zaimki osobowe


Na dzisiejszej lekcji poznaliśmy zaimki „je” = „ja” oraz „tu” = „ty”, „vous” = „wy”. Uwaga, zaimek „vous” używamy też jako formy grzecznościowej, żeby powiedzieć „Pan”, „Pani”). Poniższa tabela przestawia wszystkie zaimki osobowe zastępujące podmiot:

 

 

je   ja                                            nous  my

tu   ty                                           vous  wy

il     on                                           ils      oni

elle ona

on  my

 

W języku polskim możemy przed czasownikiem pominąć zaimek osobowy mówiąc np. „Jestem” zamiast „Ja jestem”.

Natomiast w języku francuskim – tam gdzie w języku polskim można pominąć zaimek osobowy – przed czasownikiem zawsze będzie występował zaimek.

 

W języku potocznym zamiast NOUS często mówimy ON, które odmienia się, jak 3 osoba liczby pojedynczej (il/elle/on).

 

 

Na przykład, gdy chcemy stwierdzić, że « Jesteśmy super » to powiemy :

On est chouette.

lub też :

Nous sommes chouettes.

 

 

Czasownik Avoir (Mieć)

 

 

AVOIR

 

j'ai  ja mam

tu as ty masz

il a on ma

elle a ona ma

 

nous avons my mamy

vous avez wy macie

ils ont oni mają

elles ont one mają

 

UWAGA! Jak pewnie zauważyliście, zaimek je przed samogłoską zamienia się w j’