Przeczenie


Przeczenie w języku francuskim składa się z dwóch elementów: „NE”   oraz „PAS”    , które zawsze przedzielone są czasownikiem, np.:

 

Je suis (jestem)    - Je ne suis pas (nie jestem)  

 

 

 

 

 

 

Jeśli w zdaniu występuje dopełnienie, to jego miejsce jest na końcu zdania (po „PAS”)

Tu es grand (jesteś duży)    – Tu n’es pas grand (nie jesteś duży)  

 

 

 

 

UWAGA!

Zauważmy, że NE skraca się do N’ jeśli czasownik zaczyna się od samogłoski.

 

 

Popatrzmy na inne przykłady przeczenia:

 

 

Je ne ferai pas de bêtises (Nie narobię głupot)    

 

 

Je ne crois pas (Nie sądzę)  

 

A teraz sami spróbujcie ułożyć zdania przeczące używając znanych Wam słów i czasowników, np.:

 

 

 

Je ne suis pas Français (Nie jestem Francuzem)

 

 

Je ne veux pas (Nie chcę)