Zaimki przymiotne wskazujące


Zaimki przymiotne wskazujące, takie jak ten, ta, to, ci, te, wskazują na rzeczownik, przy którym stoją, i jednocześnie zastępują rodzajnik.

 

W języku francuskim wyróżniamy następujące zaimki przymiotne wskazujące:

 

 

ce  

cet  

cette  

ces  

 

 

 

UWAGA: Pamiętajcie, że rodzaje rzeczowników w języku polskim nie zawsze pokrywają się z rodzajem danego rzeczownika w języku francuskim! Spójrzcie poniżej!

 

 

ce monsieur

ce banc

cet arbre

cet hôpital

cette fleur

cette amie

ces arbres

ces oiseaux

 

Spróbujcie teraz ułożyć zdania z użyciem zaimków przymiotnych wskazujących oraz znanego Wam czasownika „être” (być), np.

 

 

Ce monsieur est grand.

Cet écrivain est Français.

Cette femme est belle.

Ces lapins sont petits.