ZDANIA PYTAJĄCE

 

Zdania pytające proste (czyli takie, na które można odpowiedzieć „tak” lub „nie”) najłatwiej zadać za pomocą intonacji. Oznacza to, że wznosimy głos na końcu zdania (zupełnie tak, jak w języku polskim).

 

Julie est Polonaise ? ↗   Julie jest Polką?↗

 

Jeśli chcemy, możemy dodać do intonacji pytajnik „czy”, którego odpowiednikiem w języku francuskim jest „est-ce que”:

 

Est-ce que Julie est Polonaise ?   Czy Julie jest Polką?

 

Prawda, że to łatwe? Smile

 

 

A oto inne przykłady pytań znanych już Wam z dialogów. Nauczmy się teraz zadawać je na dwa sposoby:

 

 

•Ça va les enfants?   Wszystko w porządku dzieci?
•Tu veux un coup de main? Pomóc Ci?
•Vous avez demandé un traitement spécial? Ktoś zamawiał specjalną kurację?
•Est-ce que ça va les enfants? Czy wszystko w porządku dzieci?
•Est-ce que tu veux un coup de main? Czy Ci pomóc?
•Est-ce que vous avez demandé un traitement spécial? Czy ktoś zamawiał specjalną kurację?